Waarom kort grassen kort zijn en lange grassen lang

Michiel P. Veldhuis, Heleen F. Fakkert, Matty P. Berg and Han Olff


Waar gaat het over?

Savannes bestaan regelmatig uit een heterogene graslaag met mozaïeken van korte grassen en lange grassen. Dit verschil in hoogte kan komen doordat lange grassen harder groeien of doordat korte grassen meer gegeten worden door herbivoren. Wij laten hier zien dat dit verschil met name komt doordat korte grassen minder hard groeien.

Waarom is dit belangrijk?

Grote herbivoren zijn dol op korte grassen en het wordt vaak suggereert dat dit komt doordat ze zo hard groeien. Echter, ons onderzoek laat zien dat dit niet klopt en dat de voorkeur van grote herbivoren voor korte grassen dus waarschijnlijk komt doordat ze voedzamer zijn.

Perspectief

Grote herbivoren eten graaf korte grassen. We weten nu dat dit niet komt doordat ze zo hard groeien, maar doordat ze zo voedzaam zijn. Verder geeft dit ook een inkijkje in het ontstaan van deze graasweides. Het is dus niet simpelweg het gevolg van begrazing maar veel waarschijnlijk het gevolg van veranderingen in de bodem. In een andere publicatie laten wij zien dat het stampen van grote herbivoren op de bodem zorgt voor het droge bodem. Dit sluit mooi aan bij de bevindingen in dit artikel omdat deze drogere bodem de verklaring zou kunnen zijn van waarom de korte grassen minder hard groeien. De verwachting is dus korte grassen niet meteen zullen worden vervangen door lange grassen als je de herbivoren weghaalt, maar dat dit even tijd nodig heeft omdat de bodem zich moet gaan hervormen.

H7_Fig_1

Figuur: Voorbeeld van een heterogene graslaag in Hluhluwe-iMfolozi Park met korte en lange grassen.