Samenvatting – Termites promote resistance of decomposition to spatiotemporal variability in rainfall

Michiel P. Veldhuis, Francisco J. Laso, Han Olff, and Matty P. Berg


Waar gaat het over?

Microben zijn verantwoordelijk voor de afbrak van dood plantenmateriaal en zetten dit om in voedingsstoffen die daardoor weer beschikbaar zijn voor planten. Dit proces is essentieel voor het functioneren van ecosystemen. Microbiële activiteit neemt echter af onder koude of droge omstandigheden, waardoor dood plantenmateriaal ophoopt. Termieten helpen schimmels onder zulke droge omstandigheden door het creëren van vochtige warme kamers binnen in hun heuvels. Ze verzamelen door plantenmateriaal en brengen dat naar de schimmels die ze in hun heuvels laten groeien. Wij hebben laten zien dat hierdoor het proces van afbraak van dode plantenresten door gaat, ook onder droge condities terwijl vrijlevende microben hun activiteit verminderen.

Waarom is dit belangrijk?

Door klimaatverandering zullen er in grote delen van Afrika (en andere delen van de wereld) steeds vaker en meer intensievere droogtes plaats vinden. We verwachten dat dit grote consequenties heeft voor het functioneren van ecosystemen. Ons onderzoek laat zien dat bepaalde sleutel organismen, zoals termieten, als een soort buffer kunnen werken voor bepaalde ecosysteem functies, zoals in dit geval de afbraak van dood plantenmateriaal. De verwachting is daardoor dat de verandering van het klimaat een veel kleiner effect heeft zolang deze organismen aanwezig zijn. Het is daarom erg belangrijk om zulke soorten te identificeren en te beschermen.

Perspectief

De voornaamste boodschap van dit artikel is dat het functioneren van natuurlijke systemen niet alleen maar een resultaat is van de abiotische omstandigheden (beschikbaarheid van water en voedingsstoffen, temperatuur, pH). Bepaalde organismen kunnen de locale omstandigheden zodanig veranderen dat ze de processen binnen hele ecosysteem beïnvloeden. Mensen zijn hier bijvoorbeeld ook erg goed in. Onderzoek naar deze processen en het beschermen van deze sleutel organismen is daarom cruciaal in het licht van de huidige voorspellingen voor de gevolgen van klimaatverandering.